Reklamationer

Alla våra produkter omfattas av den danska köplagen, som ger dig 24 månaders reklamationsrätt. Som kund kan du därmed hävda defekter som uppstår inom 24 månader efter köpet. Om felet orsakats av oaktsamhet, försummelse eller allmän förslitning är garantin ogiltig. Reklamation kan endast ske om produkten är tillverkad av Kay Bojesen. Klagomål på varor som tillverkats och producerats av Rosendahl ersätts inte av Kay Bojesen. I händelse av reklamation, utebliven leverans eller frågor kring ovanstående: kontakta Kay Bojesen på telefon: + 45 30 33 60 32
eller via e-mail: info@kaybojesen.dk. Vid reklamation får du själv betala fraktkostnaden.

Newsletter